Samsolgts personvernerklæring

DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, samt andre formål som selskapet har lov til å behandle opplysningene til i henhold til personvernforordningen. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen på DNB Eiendom sin personvernerklæring. Der finner du også informasjon om dine rettigheter som innsyn, dataportabilitet med mer, og kontaktinformasjon til

Verdiestimat

DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir for å kunne beregne verdiestimat. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i denne forbindelse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Personinformasjonen lagres ikke.

Du kan lese mer om hvordan DNB Eiendom behandler personopplysninger, herunder om dine rettigheter til blant annet innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring.

Følg verdien

DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir for å sende deg nyhetsbrev med prisstatistikk på den aktuelle eiendommen, informasjon og tilbud om Samsolgt tjenester, tips om finansiering og tips ifbm boligsalg.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i denne forbindelse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Personinformasjonen lagres frem til du melder deg av tjenesten

Du kan lese mer om hvordan DNB Eiendom behandler personopplysninger, herunder om dine rettigheter til blant annet innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring.

Ring meg

DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir for å kontakte deg og gi deg oppfølging, og gjennomføre det oppdraget som du måtte ønske å avtale med oss. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i denne forbindelse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Dersom henvendelsen din ikke fører til en avtale, sletter vi de mottatte opplysningene innen 180 dager (etter siste aktivitet).

Ved gjennomføring av avtalt oppdrag vil opplysningene om deg være en del av de dokumenter vi etter forskrift om eiendomsmegling § 3-7. Oppbevares i 10+3 år.

Du kan lese mer om hvordan DNB Eiendom behandler personopplysninger, herunder om dine rettigheter til blant annet innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring.

Verifisere eierskap med BankID

DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir for å verifisere ditt eierskap til eiendommen, kontakte deg for oppfølging og gjennomføre det oppdraget som du måtte ønske å avtale med oss.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i denne forbindelse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Dersom henvendelsen din ikke fører til en avtale, sletter vi de mottatte opplysningene innen 180 dager (etter siste aktivitet).

Ved gjennomføring av avtalt oppdrag vil opplysningene om deg være en del av de dokumenter vi etter forskrift om eiendomsmegling § 3-7. Oppbevares i 10+3 år.

Du kan lese mer om hvordan DNB Eiendom behandler personopplysninger, herunder om dine rettigheter til blant annet innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring.

Spørsmål ved inngåelse av oppdragsavtalen

DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir for å kontakte deg og gjennomføre det oppdraget som du ønsker å avtale med oss. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i denne forbindelse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Dersom henvendelsen din ikke fører til en avtale, sletter vi de mottatte opplysningene innen 180 dager (etter siste aktivitet).

Ved gjennomføring av avtalt oppdrag vil opplysningene om deg være en del av de dokumenter vi etter forskrift om eiendomsmegling § 3-7. Oppbevares i 10+3 år.

Du kan lese mer om hvordan DNB Eiendom behandler personopplysninger, herunder om dine rettigheter til blant annet innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring.

Signere oppdragsavtalen

DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir for å kontakte deg og gjennomføre det oppdraget som du ønsker å avtale med oss. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i denne forbindelse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Ved gjennomføring av avtalt oppdrag vil opplysningene om deg være en del av de dokumenter vi etter forskrift om eiendomsmegling § 3-7. Oppbevares i 10+3 år.

Du kan lese mer om hvordan DNB Eiendom behandler personopplysninger, herunder om dine rettigheter til blant annet innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring.