For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt. Kontakt megler på tlf. eller e-post for å avtale tidspunkt.

Personvern

Samsolgts personvernerklæring

DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, samt andre formål som selskapet har lov til å behandle opplysningene til i henhold til personvernforordningen. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen på https://dnbeiendom.no/om-oss/Personvern. Der finner du også informasjon om dine rettigheter som innsyn, dataportabilitet med mer, og kontaktinformasjon til personvernombudet.